GLYCOSYLPHOSPHATIDYLINOSITOLGPI-ANCHOR_BIOSYNTHESIS

GLYCOSYLPHOSPHATIDYLINOSITOLGPI-ANCHOR_BIOSYNTHESIS